เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สงครามเวียดนาม ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เรามีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการซ่อมนาฬิกาที่สั่งสม และถ่ายมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในขณะนี้คือรุ่นที่ 3 เรามีร้านจำหน่าย และรับซ่อมนาฬิกาที่เมือง Huntington Beach ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 60 ปี ในธุรกิจซ่อมนาฬิกา บริษัท คิวไทม์ เซอร์วิส ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ด้วยจุดประสงค์ที่จะนำเทคนิก, ขั้นตอนที่ถูกต้อง และความรู้ในการซ่อมนาฬิกาชั้นนำ และอุปกรณ์สำหรับการซ่อมนาฬิกาที่มีความทันสมัย และถูกใช้โดยศูนย์ซ่อมนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำต่างๆทั่วโลกเข้ามาใช้ ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่เมื่อนำนาฬิกาของท่านเข้ามาให้เราดูแล

การรับรอง

Bulova certified

OMEGA certified

SEIKO certified

© Copyright 2019 QTime Service