ขั้นตอนก่อนการส่ง :

ขั้นตอนการส่งนาฬิกามาที่เรา :

  1. บรรจุนาฬิกาของคุณในแผ่นกันกระแทกหรือวัสดุป้องกันเพื่อปกป้องนาฬิกาของคุณในขณะขนส่ง 
  2. ใส่แบบฟอร์มพร้อมกับนาฬิกาในกล่องพัสดุ 
  3. แปะชื่อที่อยู่ผู้ส่งและชื่อที่อยู่ผู้รับจากด้านล่างของแบบฟอร์มที่ด้านบนของกล่องพัสดุและปิดทับด้วยเทปเพื่อป้องกันน้ำ
© Copyright 2019 QTime Service